Kurs zarządcy nieruchomości, administratora

Książka obiektu budowlanego – KOB

Książka obiektu budowlanegoKsiążka obiektu budowlanego czyli KOB jest dokumentacją eksploatacyjną kontroli, przeglądów, remontów i przebudów w całym okresie użytkowania obiektu budowlanego. Podstawowym przepisem regulującym zasady prowadzania Książki Obiektu Budowlanego jest art.64 Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, czyli rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KOB.
Obowiązkiem prowadzenia jej obarczony jest każdy właściciel lub zarządca poza budynkami budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego itd. Zgodnie z rozporządzeniem książka obiektu budowlanego prowadzona powinna być w formie zeszytu a4, z odpowiednimi rubrykami na wpisy i objętością pozwalającą na rejestrację zapisów przez około 50 lat użytkowania obiektu.
Osoba prowadząca książkę obiektu budowlanego powinna wykazywać się biegłą znajomością ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.

  • Czy dla obiektów specjalnych i zabytkowych istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego?
  • Jak należy przechowywać książkę obiektu budowlanego?
  • Komu można udostępniać zawartość książki obiektu budowlanego?
  • Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego?
  • Kto może prowadzić książkę obiektu budowlanego?
  • Czy można odmówić udostępnienia KOB przedstawicielowi ubezpieczyciela?
  • Jak należy wypełnić dane identyfikacyjne i techniczne, spis dokumentacji, plan sytuacyjny, w KOB?
  • Jakie kontrole należy wykonywać i z jaką częstotliwością?
  • Jakie konsekwencje grożą za zaniechanie obowiązku prowadzenia?

Te oraz wiele innych informacji dowiesz się na szkoleniu z Książki Obiektu Budowlanego, a także podstaw Prawa Budowlanego i wytycznych dotyczących obowiązkowych przeglądów budowlanych.

=======================================================

Polecamy profesjonalne szkolenie: "Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków" na którym wszystkie aktualne, wymagane prawem zagadnienia zostaną omówione przez praktyków.

 Książka obiektu budowlanego - szkolenie >> (kliknij po szczegóły)

jesień 2012 w: Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdański i Szczecinie.